Sunday, January 25, 2009

“ကြ်န္ေတာ္နွင့္ အိပ္မက္မ်ား (၁)”၃.ဘယ္သူဘယ္၀ါရယ္လို႔ မသိပဲ ေနာက္ကေန အလိုက္ခံရလို႔ ေၾကာက္လန္႔တအား ထြက္ေျပးေနရတဲ့ အိပ္မက္


နိုးထေနစဥ္ ကာလအတြင္း အလြန္အမင္းစိတ္လွဳပ္ရွားျခင္း၊စိတ္ေလာျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးရေသာအိပ္မက္မ်ိဳးကို ျမင္မက္ေလ့ရွိသည္။ အျပင္ဖက္ေလာကတြင္ ခံစားေနရေသာ စိတ္ဖိစီးမွဳမ်ားကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရန္ ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ေနာက္မွ လိုက္၍ရန္ျပဳျခင္းခံရေသာအိပ္မက္ သည္ စနစ္တက် အေသးစိတ္ တည္ေဆာက္ျခင္းခံရသည္။
ဥပမာ-အလြန္အကြ်ံေသာက္စားမူးရစ္ျခင္း၊ ကိုယ္၏ ပတ္၀န္းက်င္နွင့္ နီးစပ္သူမ်ားအေပၚ၌ အေနွာင့္အယွက္က်ေရာက္ေအာင္ ေနထိုင္က်င့္ၾကံျခင္းစသည့္ တစ္ကိုယ္ေရပ်က္ဆီးေစေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္သင့္ေၾကာင္း သတိေပးလိုသည့္ အခါမ်ားမွာလည္း ျမင္မက္နိုင္ပါသည္။

ရုတ္တရက္ တိုက္ခိုက္ခံရေသာအခါ အလုိအေလ်ာက္တုံ႔ျပန္တတ္ၾကသည့္ လူတို႔၏သဘာ၀အတိုင္း၊ ေနာက္မွ လုိက္၍ တိုက္ခိုက္ခံရေသာ ဤအိပ္မက္မ်ိဳးသည္ နိုးထေနစဥ္အတြင္း ဖိစီးျခင္းအေပၚ မိမိမသိစိတ္ထဲမွ အလိုအေလ်ာက္ တုံ႔ျပန္ကာကြယ္လိုစိတ္ေၾကာင့္ ျမင္မက္ပါသည္။

အိပ္မက္ကို ျခံဳငုံသုံးသပ္ၾကည့္လွ်င္၊ မိမိအား ရန္ျပဳလိုေသာသူထံမွ ေရွာင္ေျပးေနရပါမည္။ ပုန္းေအာင္း၍တစ္မ်ိဳး၊ ထြက္ေျပး၍တစ္ဖုံ၊ ေနာက္မွလိုက္ေသာ ရန္သူထက္ ေျခတစ္လွမ္းသာေအာင္ ႀကိဳးစားၾကပါမည္။ ျမင္မက္သည့္သူသည္ အိပ္မက္ထဲတြင္ လက္ရွိ အေျခအေနကို ေျပလည္ေအာင္ ညိွနွိဳင္းမည့္အစား၊ မည့္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မိမိအေပၚရန္ျပဳရသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ အမွန္မသိပါပဲနွင့္ ထြက္ေျပးရန္သာ အားသန္ေနေလ့ရွိသည္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ မိမိအား ရန္ျပဳလိုသူသည္ မိမိကိုယ္တိုင္သာ ျဖစ္သည္။ (သို႔) မိမိ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ေဒါသစိတ္၊သ၀န္တိုစိတ္၊ေၾကာက္ရြံ ႔စိတ္၊ (သို႔) ခ်စ္စိတ္ စသည့္ခံစားခ်က္မ်ားသည္ လမ္းရွာ၍ ေၾကာက္ရြံ ႔ဖြယ္ေကာင္းေသာ သက္ရွိအျဖစ္ သိပ္သြင္း ဖန္တီး ခံရျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ အိပ္မက့္မက္သူသည္ အမည္မသိရန္လိုသူကို ျမင္ေတြ႔ဖူးသည္ဟု မရွိတတ္ပါ။ ထို႔အျပင္ ေယာက်ၤားေတြထက္၊ မိန္းမမ်ားက ျမင္မက္မွဳ မ်ားသည္ ဟုလည္း ဆိုသည္။ အေၾကာင္းမွာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အားငယ္မွဳ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အားႏြဲ ႔မွဳမ်ားေၾကာင့္အျပင္၊ ေယာက်ၤားမိန္းမ ခဲြျခားမွဳဆိုင္ရာ အနိုင္က်င့္ခံရမည္ကို စိုရြံ ႔စိတ္ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

တိုက္ရိုက္ ဘာသာျပန္ရမည္ဆိုလွ်င္ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ တိုက္ခိုက္ညွင္းဆဲ ခံရမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ အမည္မသိ၊အေၾကာင္းမသိ လိုက္လံရန္ျပဳျခင္းကို ခံရသည္ အိပ္မက့္ကို ျမင္မက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ အၾကံျပဳလိုသည္မွာ...ေနာက္ေနာင္ ထို အိပ္မက့္မ်ိဳး ျမင္မက္ပါက အေျခအျမစ္မရွိေၾကာက္၍ ထြက္ေျပးမည့္အစား၊ ရန္ျပဳလိုသူကို မ်က္နွာခ်င္းဆိုင္ေတြ ႔ ေျဖရွင္းလိုက္ေစခ်င္ပါသည္။ ဤနည္းျဖင့္ မိမိစိတ္နွင့္ ေၾကာက္ရြံ ႔ျခင္းျဖစ္ေစသည့္ အဓိက ဇစ္ျမစ္ကို ပိုမို နားလည္လာေစလိမ့္မည္ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

စကားခ်ပ္။ ။ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ခဏခဏ ျမင္မက္ခဲ့ဖူးသည့္အတြက္၊ မည္ကဲ့သို႔ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရမည္ကို ယခင္က မသိခဲ့ေသာ္ျငားလည္း၊ တစ္ခါက အိပ္မက္ထဲတြင္ ေျပးရမည္ကို စိတ္ပ်က္လာသည္နွင့္ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ကြာ ဆိုၿပီး လိုက္လာသူကို ရန္ဆိုင္ရန္ ရန္႔တန္႔ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ဖူးပါသည္...။ ရန္သူနွင့္ထိပ္တိုက္မဆုံခဲ့ရပါ။ ထိုတစ္ခါသည္ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ ေျပးေရွာင္ ပုန္းေအာင္းရသည္ဟု ျမင္မက္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါေတာ့သည္။ တိုက္ဆိုင္သည္ဟုသာ ဆိုပါရေစေတာ့...။


၆. အမွတ္မထင္ပဲ ကိုယ္လုံးတီးနဲ႔ လူပုံအလည္ေရာက္ေနတဲ့အျပင္၊ အ၀တ္အစားတစ္စုံတစ္ရာမွာ ရွာမရတဲ့ အိပ္မက္

ဖတ္ရဖူးသည့္ အိပ္မက္က်မ္းတစ္ခုက ဤကဲ့သို႔ ဆုိထားသည္။ အ၀တ္ဟူသည္ မိမိကိုယ္ကိုလႊမ္းျခံဳလုိက္ျခင္းျဖင့္၊ မိမိမဟုတ္သည့္ အျခားလူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေပးနိုင္သည့္ အေပၚယံအရည္ခြံျဖစ္သည္။ ျမန္မာစကားပုံျဖစ္သည့္ “ေတာင္းမွာ အကြပ္၊လူမွာ အ၀တ္” အဆိုအရ၊ လူသည္ အ၀တ္ရွိမွ သင့္ေတာ္မည္။ အ၀တ္မပါက ကိုယ္ေပၚမွ ျပစ္ခ်က္အားလုံးကို လူတကာျမင္ေတြ ႔နိုင္သကဲ့သို႔ အိပ္မက္ထဲတြင္လည္း ထို႔နည္းလည္းေကာင္းပင္ျဖစ္သည္။
၀တ္စလစ္အိပ္မက္သည္ မိမိဖုံးကြယ္ထားေသာ အရာတစ္ခု မထင္မွတ္ပဲ ဗူးေပၚသလိုေပၚလာၿပီး၊ လူသိရွင္ၾကား ရွံဳ ႔ခ် အထင္ေသးခံရမည္ကို စိုးစိတ္ေပၚတြင္ အဓိကအေျခခံသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ အိပ္မက္မ်ိဳးကို ေသခ်ာအဓိပၸာယ္ေဖာ္ၾကည့္မယ္ ဆိုလွ်င္ ၁-အိပ္မက္ျမင္မက္သူ၌ ကိုယ္မွ တပါး၊ အျခား တစ္စုံတစ္ေယာက္ကိုမွ မသိေစလုိေသာ လွိဳ ႔၀ွက္ခ်က္ ရွိေနၿပီး၊ ထို လွိဳ ႔၀ွက္ခ်က္ေပၚသြားမည္ကို စိုးရြံ ႔သည့္အခါမွာ လည္းေကာင္း၊ ၂-ေလာကတြင္ ရင္ဆုိင္ေက်ာ္ျဖတ္ရမည့္ စိန္ေခၚတုိက္ခိုက္ပြဲမ်ား ( ဥပမာ။ေက်ာင္းသားဆိုက စာေမးပြဲ ေျဖဆိုျခင္း၊ ၀န္ထမ္းဆိုက အလုပ္နွင့္ပတ္သတ္သည့္ အေရးႀကီးေသာတာ၀န္ ေပးအပ္ျခင္းခံရျခင္း၊ အမ်ားလူထုေရွ ႔ စင္ျမင့္ထက္မွ ေဟာေျပာမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခံရျခင္း အစရွိသည့္..) အတြက္ အဆင္သင့္မျဖစ္၊ႀကိဳတင္ မျပင္ဆင္ထားရေသးသည့္အခါတြင္ လည္းေကာင္း...ျမင္မက္တတ္ပါသည္။

္ိအေၾကာင္းအရာ ၂ ခုေပၚ အေျခခံ၍ ျမင္မက္သည္တြင္ ေယ်ဘူရ အားျဖင့္ ျမင္ကြင္းဇာတ္ကြက္မွာ အေနအထားအမ်ိဳးအမ်ိဳး၊ အေျခအေနအမ်ိဳးအမ်ိဳး ကြာျခားနိုင္ျပန္သည္။ ျမင္မက္သူသည္ ေန႔စဥ္လုပ္ကိုင္ေနက်အတိုင္း ေက်ာင္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္ကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အျပင္သြားရန္ ထြက္လာၿပီး၊ လူပုံလည္ေရာက္ခါမွ ကိုယ္လုံးတီးျဖစ္ေနသည္ကို ရုတ္တရက္ သိျမင္မိရျခင္းေၾကာင့္ ရွက္ေၾကာက္မွဳကို ခံစားရသည္။ ေရာက္ရွိေနသည့္ ေနရာေဒသ သာ ကြဲျပားနိုင္မည္။ ၀တ္စလစ္ျဖစ္ျခင္းကို
အသိေနာက္က်သည့္ အရာတြင္ေတာ့ အတူတူပင္ျဖစ္လိမ့္မည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျမင္မက္သူသည္ မိမိကိုယ္ကို ဖုံးကြယ္ရန္ အသည္းအသန္ႀကိဳးစားေလ့ရွိၿပီး၊ ေအာင္ျမင္သည္ဟူ၍ မရွိေခ်။

တစ္ခါတစ္ရံ အိပ္မက္မက္သူသည္ မိမိ ၀တ္စလစ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္းသိေသာ္လည္း၊ ထို ျဖစ္ပ်က္မွဳကိုပင္ ဂုဏ္ယူလ်က္ သာမာန္ သြားလာေနထုိင္ေနသည္ဟု ျမင္မက္ပါက၊ ထိုသူသည္ ဖုံးကြယ္ထားစရာ တစ္စုံတစ္ခုမွ မရွိျခင္းကိုျပၿပီး လြတ္လပ္ရိုးသားျခင္းအျပည့္ ရွိသည္ဟုလည္း အဓိပၸာယ္ ေဆာင္ျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ လူေရတစ္ေသာင္း တြင္ ၁ေယာက္သာလွ်င္ ထိုသို႔ျမင္မက္တတ္ၿပီး အလြန္တရာမွ ျဖစ္ခဲသည္ဟုလည္း ဆိုပါသည္။

အခ်စ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားနွင့္ ပတ္သတ္၍လည္း တစ္ခါတစ္ရံျမင္မက္နိုင္သည္။ ဥပမာေျပာရေသာ္ မိမိသည္ တစ္စုံတစ္ဦးအေပၚတြင္ ခ်စ္ျခင္းစိတ္ညႊတ္လ်က္ရွိေနျငား၊ ဖြင့္မဟရဲ၊လူသိမွာလည္းစိုးကာ ျမိဳသိပ္ထားမိသည့္အခါမ်ိဳး၌၊ မိမိစိတ္၀င္စားေနသူထံေရွ ႔ေမွာက္တြင္ပင္ ကာကြယ္ရာမဲ့ အ၀တ္ကင္းရေသာ ဤအိပ္မက္မ်ိဳးကို ျမင္မက္ပါသည္။

ထူးျခားခ်က္တစ္ခုမွာ အိပ္မက္ထဲတြင္ ဇာတ္ေကာင္မ်ားအျဖစ္ လွဳပ္ရွားသြားလာပါ၀င္ေနၾကသူမ်ားသည္ ျမင္မက္သူ၌ အ၀တ္မပါသည့္ မလုံျခံဳမွဳကို သတိမျပဳမိျခင္း(သို႔) ျမင္လ်က္ အေရးတယူစူးစမ္းၾကည့္ျခင္းမ်ိဳး မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမင္မက္သူအမ်ားစုသည္ ဤအိပ္မက္မ်ိဳးကို နိုးထၿပီးေသာေနာက္ အေရးတယူမရွိတတ္ၾက။ သိထားသင့္သည္မွာ အိပ္မက္တို႔၏ အေျခခံသေဘာအရ၊ မသိစိတ္ထဲမွ နက္နဲသည့္ခံစားခ်က္မ်ားကို မိမိသိနားလည္ေအာင္ တင္ျပရုံမဟုတ္ပဲ၊ ျဖစ္လာေတာ့မည့္အေရးကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္နိုင္ေစရန္လည္း အသိေပးျခင္း တစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ အ၀တ္အစားကင္းမဲ့ေသာ အိပ္မက္ကို ျမင္မက္ပါက မိမိမသိေစလိုေသာအရာသည္ အျပင္ဖက္ေလာက၌လည္း အမွတ္မထင္ေပၚလာတတ္ေလ့ရွိသည္ဟု ဆိုနုိင္ပါေတာ့သည္။

................................................................................................................................

အိပ္မက္တို႔သည္ ထူးဆန္းပါတယ္။ သာမာန္လူပင္ မဆိုထားနဲ႔ ေမြးရာပါအလင္းကြယ္ေနသူမ်ားလည္း အိပ္မက္မက္တတ္ၾကသတဲ့..။ အိပ္္မက္မက္သူအမ်ားစုက မိမိအေၾကာင္းထက္ သူမ်ားအေၾကာင္းကို ပို ျမင္မက္တတ္ၾကတယ္။ အိပ္မက္ထဲမွာ ပြဲၾကည့္ပရိသတ္သေဘာမ်ိဳးနဲ႔ ေဘးက ရပ္ၾကည့္ေနတာမ်ိဳးလည္း မက္ၾကတယ္။ အိပ္မက္တစ္ခု၊ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုတည္းကိုပဲ တစ္ခါတလဲလဲ ၾကိမ္ဖန္မ်ား ျမင္မက္တတ္ၾကေသးတယ္။ ၿပီးေတာ့ သုေတသန ျပဳခ်က္ေတြအရ ကေလးဘ၀မွာ အိပ္မက္ဆိုးျမင္မက္မွဳ ရာခိုင္နွဳန္း အမ်ားဆုံးဆိုပဲ။ အသက္ ၃နွစ္ကေန ၈နွစ္တိုင္ေအာင္ ျမင္မက္နိုင္တယ္တဲ့...။ ေရွ ႔ေျပးနိမိတ္ျပ အိပ္မက္ေတြလည္း ရွိေသးတယ္။ တစ္ခ်ိဳ ႔နိမိတ္ျပ အိပ္မက္ေတြဟာ ကိုယ္ခႏၶာခ်ိဳ ႔ယြင္းအားနည္းလာၿပီ၊ ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္ခ်င္ေနၿပီ စသည့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာျပတာေတြ ရွိသလို၊ ဘယ္လို ေနထိုင္ကုသရင္ ေပ်ာက္ကင္းနိုင္မလဲ ဆိုတာကို ညႊန္ျပတာေတြလည္း ရွိေသးသတဲ့...။

မွန္တာကို ဆုိရရင္ ဘယ္သူမွ အိပ္မက္ေတြကို အေသအခ်ာ လုံးေစ့ပတ္ေစ့နားလည္မယ္ မထင္ပါဘူး။ ဟိုဟိုဒီဒီ ကိုးကားရင္း အေျဖထုတ္ၾကည့္ၾကမယ္။ တိုက္ဆိုင္တဲ့အခါ ..ဟာ..ဒါ ငါ့အိပ္မက္မက္ဖူးတယ္ကြ လို႔ တအံတဩ ျပန္ေဖာက္သည္ခ်ၾကမွာပါပဲ။ အဲဒါကလည္း လူေတြဟာ အိပ္မက္မက္ၿပီး ၅မိနစ္မွာ ျမင္မက္တဲ့ အိပ္မက္တစ္၀က္ေလာက္ကို ေမ့သြားၾကလို႔တဲ့..။ ေနာက္၁၀မိနစ္ေနရင္ ၉၀%ကို ေမ့သတဲ့..။ ဒါ အမွန္ပါပဲ။ မယုံဘူးဆိုရင္ ဒီည အိပ္ေတာ့ အိပ္မက္မက္ၾကည့္ေလေနာ္...။ မက္တဲ့အိပ္မက္ကို ေရးမွတ္ၾကည့္ပါ။ တစ္ခ်ိဳ ႔အစိတ္အပိုင္းေတြဟာ ၀ိုးတ၀ါးနဲ႔ မက္ခဲ့သလိုလို၊ မမက္ခဲ့သလိုလို ျဖစ္ေနတာကို လက္ေတြ ႔ခံစားရပါလိမ့္မယ္။

က်န္ေသးတယ္..။ လူေတြ သက္ရွိ ေနထိုင္ေနသမွ် ကာလပတ္လုံး အိပ္မက္ေတြ ရွိေနဦးမွာ ဆိုေပမယ့္ အိပ္ေနတုန္း ေဟာက္တတ္တဲ့ လူေတြကေတာ့ အိပ္မက္ မမက္နိုင္ဘူးတဲ့ဗ်ာ...။ မွတ္တမ္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အဲလို ေဖာ္ျပထားတယ္။
(ဆက္ပါဦးမည္)

မွဴးဒါရီ စုေဆာင္းတင္ျပသည္။

2 comments:

ရႊန္းမီ said...

အိပ္မက္ေတြက အမ်ိဳးမ်ိဳးပဲေနာ္..
ျပန္စဥ္းစားရင္ မူးတတ္တယ္။
စိတ္ေတာ့ ၀င္စားတယ္..
ဆက္ရန္ကို ေမွ်ာ္ေနပါသည္။ း-)

BLACK DREAM said...

အနက္ေရာင္ အိပ္မက္တစ္ခုဆိုရင္ေရာ...?