Wednesday, June 4, 2008

“ဟိုေရာက္၊ ဒီေရာက္”

အိပ္ပ်က္တာမဟုတ္ဘူး

အိပ္မေပ်ာ္တာပါ...
ဒီလို ျငင္းဆိုခြင့္ရမယ္ဆိုရင္
ငါျငင္းလိုက္ခ်င္ရဲ႕။
မ်က္လုံးကို ဇြတ္မွိတ္
အရိပ္ထင္လာေတာ့..
မင္းပဲျဖစ္ေနျပန္တယ္
ဟာကြာ...
ဒီည အိ္ပ္လို႕မွ ရပါ့မလား။

မွဴးဒါရီ

No comments: