Friday, August 8, 2008

“အာမခံ”


ေပးခဲ့ပါလို႕
ခြက္ေရွ႕တင္
မေတာင္းဘူး။

ေပးသြားခ်င္တယ္
ဆိုရင္ေတာ့
စိတ္ခ် ထားခဲ့။

အခ်စ္တစ္ခုနွင့္
တစ္ဘ၀ လုံး ဖူေလာင္ေအာင္
စနစ္တက်
စားသုံး တတ္တဲ့
ငါ...ပါကြယ္။


မွဴးဒါရီ

1 comment:

mgngal said...

ေတာ္ကီ ကေတာ့ ေဂၚဖီစားထားသလား ေအာက္ေမ့ရတယ္။ :D