Wednesday, December 10, 2008

“မီးနဲ႔ေရ”


အမ်က္ေက်

အေမာေျပ
ေရခ်ိဳ ကမ္း ေစာင့္ေနမယ္…။


တိုး၀င္လာ
ေမွးစက္ပါ
တစ္ဒိတ္ဒိတ္ခုန္ရာ ရင္ဘတ္
ရင္ခ်င္းအပ္မွ ၿငိမ္းမယ့္မီးေတာက္ငယ္သို႔………………………။

မွဴးဒါရီ